Welkom op de website van basisschool Hidaya,

         een school op Islamitische grondslag.     

                                             

Basisschool Hidaya staat in de wijk Hatertse Hei, één van de mooiste wijken van Nijmegen. De school telt op dit moment bijna 180 leerlingen. De leerlingen komen uit verschillende wijken van Nijmegen, maar ook uit Cuijk, Wijchen, Gennep en Bergen. Alle nationaliteiten, moslims en niet-moslims, zijn welkom op onze school.
Onze school Hidaya wil ieder kind bieden wat het nodig heeft, zodat leerlingen kunnen worden wie ze zijn. Ook willen wij ieders talent benutten.
Wij zijn een school waar team, ouders en kinderen zich welkom voelen en met elkaar verbonden zijn in het belang van onze leerlingen en met respect voor elkaar.
Structuur en duidelijke regels  maken een rustige werksfeer mogelijk. Hiervoor zijn we met elkaar verantwoordelijk. We gebruiken zowel de islamitische leiding (Hidaya), als de methode Vreedzame School voor een positief sociaal-emotioneel klimaat waarin iedereen zich veilig voelt.
Op Hidaya werken we met elkaar voortdurend aan het verbeteren van ons onderwijs, waardoor wij ieder kind kunnen bieden wat het nodig heeft. Dit doen we op cognitief gebied, door vooral  veel aandacht te geven aan het Nederlands,  maar zeker ook  willen we  de islamitische kennis vergroten. Bij kinderen moet Taqwa (Godsbewustzijn) ontwikkeld worden, zodat zij zich kunnen gedragen vanuit een religieus normbesef.
Ook de culturele ontwikkeling, leren omgaan met verschillende culturen binnen en buiten de school en gezond gedrag vinden wij belangrijk.
De school heeft hierbij de ouders nodig, zij kennen hun kind het best. Wij willen kinderen samen opvoeden tot zelfverantwoordelijke mensen die een goede plek in de maatschappij kunnen vinden.
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over onze school, dan kunt u een afspraak maken en zullen wij graag u rondleiden in onze school.
Tot ziens en met vriendelijke groet,

Ine Schoonhoven,
directeur         
 
                                     
    
Een glimlach naar een kind,
dat geeft voldoening en verbindt.
Een glimlach naar een ouder,
dat is voor hem of haar vertrouwder.
Een glimlach naar je collega,
voor het harde werken en teamverband.
Wij staan samen hand in hand.
 
Zoals de profeet s.a.w. adviseert:
lach naar en met elkaar,
want een glimlach is immers een liefdadigheid voor altijd!
 
 
                            Geschreven door juf Fatima     

 

Nieuws

   aanbod voor ouders; een taalcursus in Hatert 

-  De kalender voor dit schooljaar is te vinden onder 'Onze school' en dan bij 'Algemeen'.


Nieuwsbrieven
Basisschool Hidaya is onderdeel van de Stichting voor onderwijs op Islamitische grondslag in Midden- en Oost-Nederland.

$.extend($.validator.messages, { required: 'Dit veld is verplicht', digits: 'Dit veld moet numeriek zijn', email: 'Vul a.u.b. een geldig e-mail adres in.' });